S.C. KLC STAHL CONSTRUCT S.R.L.

Personalul tehnic şi de specialitate este alcătuit dint-un număr de 10 ingineri şi 50 de
muncitori, conduşi de:

Dipl. Ing. Amisics Attila - Director tehnicDipl. Ing. Ec. Blasko Lorand - Director proiectEC. Amisics Simona - Departament financiar contabil